Wpłaty do ZUS na jedno konto

W Sejmie zostały przyjęte zmiany pozwalające przedsiębiorcom dokonywać wpłat składek ZUS na jedno konto zamiast na dotychczasowe cztery (społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP oraz FEP). Nowelizacja trafi jeszcze do Senatu. Według nowych regulacji płatnicy składek będą dokonywać przelewy na jeden indywidualnie przydzielony im numer rachunku już od 1 stycznia 2018r.

Po otrzymaniu składek ZUS rozdysponuje środki między poszczególne fundusze oraz ich dysponentów, w oparciu o algorytm podziału wpłaty ze względu na określone tytuły, po czym zaksięguje wyliczone wartości na koncie płatnika składek. Jednocześnie ulegnie też zmianie zasada zaliczania wpłat na koncie: przelane środki będą pokrywać najpierw najstarsze zaległości w składkach, a następnie zaspokajać bieżące zobowiązania.

Nowe rozwiązania dotyczące pojedynczego rachunku wejdą w życie 1 października 2017r., a ZUS będzie miał czas do końca roku na przekazanie płatnikom nadanych numerów kont. Jak dowiadujemy się z programu Płatnik, ZUS jeszcze w tym roku poda przedsiębiorcom indywidualny numer rachunku w celu dokonywania wpłat z początkiem nowego roku.

Źródło: www.rp.pl /Fot.: Pixabay.com