Klauzula do CV w aktualnym brzmieniu

Pracodawco! Gdy prowadzisz proces rekrutacyjny, pamiętaj o sprawdzaniu treści klauzul zawartych w aplikacjach od kandydatów. Dlaczego? Bowiem według prawa polskiego nieważne, jak idealny kandydat się trafi, jak bardzo kwieciste będzie jego CV, to nie będzie miało znaczenia, jeśli w jego aplikacji nie figuruje aktualna klauzula o ochronie danych osobowych. Zdarzają się rekruterzy, dyskwalifikujący właściciela takiego CV i wówczas proces rekrutacji kandydata kończy się na etapie samego wpłynięcia korespondencji do firmy.  

Nie wystarczy samo sprawdzenie, czy jest klauzula poufności w stopce CV oraz listu motywacyjnego, ale również jak brzmi to oświadczenie. W 2017 roku ma zastosowanie nowa formuła. Dla ułatwienia podajemy przykład obowiązkowego oświadczenia, również w języku angielskim, jeśli jako polski pracodawca zaznaczysz tak w ogłoszeniu o pracę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania."
"I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2016, item 922 as amended. At the same time, I declare that I have been informed of the voluntary disclosure of my personal data and the right to access to my personal data and correct it."

Uwaga! Chcąc skorzystać z możliwości rozpatrzenia aplikacji w przyszłych procesach na to samo lub inne stanowisko w przyszłości, w ogłoszeniu o pracę warto poprosić kandydatów o zawarcie poniższego oświadczenia:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania."
"I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the current and future recruitment processes under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2016, item 922 as amended. At the same time, I declare that I have been informed of the voluntary disclosure of my personal data and the right to access to my personal data and correct it."

Fot.: Pixabay.com