Oferta

Chcemy, by każdy klient cieszył się komfortem, jaki daje powierzenie procesów kadrowych profesjonalistom. Dlatego elastycznie dostosowujemy ofertę, zapewniając najwyższą jakość administrowania kadrami. Działamy metodą on-line i on-site. W zakres świadczonych przez nas usług wchodzą:

 

Obsługa kadrowa
 • założenie, prowadzenie i aktualizowanie teczek akt osobowych pracowników
 • audyt istniejących akt u Klienta i uzupełnienie braków zgodnie z przepisami
 • ewidencjonowanie danych kadrowych w systemie kadrowo-płacowym ERP OPTIMA
 • archiwizowanie kartotek byłych pracowników
 • przygotowywanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych (dzieło, zlecenie)
 • ustalanie wymiaru urlopów i monitorowanie ich stanów
 • przygotowywanie dokumentacji do ZUS, GUS
 • wysyłanie dokumentacji do ZUS w zakresie dokonywania zgłoszeń, zmian oraz wyrejestrowań pracowników i zleceniobiorców
 • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników na podstawie danych od Pracodawcy
 • monitorowanie terminów badań lekarskich i wystawianie skierowań
 • monitorowanie terminów szkoleń BHP i pomoc w ich organizacji
 • reprezentowanie Pracodawcy w trakcie kontroli PIP, ZUS, itp. i wsparcie w realizacji wydanych nakazów pokontrolnych
 • przygotowywanie raportów i zestawień na życzenie Klienta
Obsługa kadrowo-płacowa
 • kompleksowa obsługa kadrowa
 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami
 • ustalanie wysokości odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów
 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników oraz wierzycieli (komorników, grupowego ubezpieczenia)
 • sporządzanie list płac i wydruk pasków
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i US
 • prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, IM/IR
 • przygotowywanie i wysyłanie rocznych rozliczeń PIT-11, PIT-8B, IFT-1R
 • wystawianie zaświadczeń o dochodach na prośbę pracowników
 • sporządzanie deklaracji PFRON oraz wymaganej sprawozdawczości GUS
 • przygotowywanie raportów i zestawień na życzenie Klienta
Audyt dokumentacji osobowej
 • sprawdzenie teczek akt osobowych u Klienta kompleksowo lub wybiórczo
 • zbadanie zgodności istniejącej dokumentacji personalnej z obowiązującymi przepisami
 • sporządzenie końcowego raportu z oceną % i ewentualnymi zaleceniami naprawczymi
 • OPCJA+ zbiorcze zestawienie terminów okresowych badań lekarskich, szkoleń BHP, itp.
 • OPCJA+ uzupełnienie akt o dokumenty wymagane przez Kodeks pracy
Pozostałe usługi
 • doraźne zastępstwo podczas nieobecności pracownika kadr
 • sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania
 • bieżące doradztwo z zakresu spraw kadrowych
 • księgowość dla właścicieli firm - podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt, ewidencje VAT, plik JPK_VAT
 • rozliczenia roczne PIT
 • załatwianie wszelkich formalności związanych z administracyjną obsługą klienta

Zobacz poglądowy cennik