Dzień wolny w zamian za święto

W 2017r. jeden dzień ustawowo wolny od pracy, czyli święto 11 listopada, przypada w sobotę. Konsekwencją sobotniego święta jest obowiązek wyznaczenia pracownikom zatrudnionym w podstawowej organizacji czasu pracy, w której dniem wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy jest sobota, jednego dodatkowego dnia wolnego w obrębie rozliczeniowym, obejmującym występowanie tego święta. 

Dodatkowy dzień wolny od pracy powinien przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym co sobotnie święto, np. w tym samym miesiącu lub kwartale. Można go wykorzystać w terminie dowolnie ustalonym przez Pracodawcę w rozkładzie czasu pracy, najlepiej połączonym z innymi dniami wolnymi, by pracownicy mieli okazję dłużej regenerować siły. Przykładowo w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym może to być 2 listopada, a w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym - 27 grudnia.

W tym roku jest to jedyne sobotnie święto. Przy okazji przypominamy, że za święta przypadające w niedziele pracownikom nie przysługują dodatkowe dni wolne od pracy.

Źródło: www.gofin.pl /Fot.: Pixabay.com