Dlaczego outsourcing?

Outsourcing kadrowo-płacowy to nic innego jak zewnętrzny dział kadr; nowa formuła wsparcia dedykowana mniejszym i większym organizacjom, ciesząca się rosnącą popularnością. Oprócz gwarancji poufności danych i rzetelnie świadczonych usług kadrowych, współpraca z nami zapewnia szereg korzyści. Powierzona nam obsługa kadrowa to także:

Dyskrecja zawężona do opiekuna klienta

Outsourcing kadr i płac to pewność, że wrażliwe dane dotyczące pracowników nie trafią w niechciane ręce i nie wywołają niepotrzebnych sporów wśród załogi lub nie wypłyną na zewnątrz organizacji. Zapewnienie komfortu Pracodawcom poprzez zachowanie danych w najwyższym stopniu poufności to priorytet, który ma dla nas szczególne znaczenie. 

Rozwiązywanie problemów oparte na doświadczeniu

Obsługa kadrowa firm z wielu branż pozwala nam spojrzeć na wynikające zagadnienia z szerszej perspektywy, a ciągłe aktualizowanie wiedzy z przepisów i udział w szkoleniach podnoszą jakość usług.

Przejęcie odpowiedzialności przed urzędami i wsparcie podczas kontroli

Już na etapie świadczenia bieżących usług Biuro zabezpiecza firmę przed negatywnymi skutkami kontroli PIP, a także utrzymuje kontakt z urzędami w imieniu Klienta.

Oszczędność wynikająca z braku konieczności zatrudniania specjalisty

Klient nie ponosi wydatków na utrzymywanie rozbudowanego działu kadr, na zakup drogiego oprogramowania czy kosztowne szkolenia. Nie musi się martwić o zastępstwo w razie dłuższej nieobecności kadrowej na etacie.

Bezpieczne warunki przechowywanej dokumentacji personalnej

Zgodnie z przepisami akta osobowe należy przechowywać 10 lat, a w ramach wysokiej jakości usług Biura są one archiwizowane w odpowiednich warunkach w specjalnych zabezpieczonych szafach. 

Dodatkowe zabezpieczenie interesów klienta polisą OC

Biuro ponosi pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne uchybienia i błędy w świadczeniu usług kadrowo-płacowych lub na wypadek zniszczenia dokumentacji.